Hva er fobisk angst?

​Ved fobisk angst opplever man en sterk redsel knyttet til for eksempel bestemte situasjoner, spesielle gjenstander, eller dersom man må utføre en spesiell aktivitet.

Fobisk angst

Fobier eller fobisk angst går ut på at man føler en sterk redsel når man møter på en spesiell gjenstand, må utføre en spesiell aktivitet eller kommer i en bestemt situasjon; uten at denne konfrontasjonen representerer noen virkelig fare. Slik angst kan hos mange fremkalles bare ved tanken på det som utløser den, og man gjør hva som helst for unngå den utløsende faktoren

Ulike fobier:

Agorafobi, eller plassangst, er angst for å gå ut eller være på spesielle plasser som f.eks. store åpne plasser. Sosial fobi kjennetegnes ved at pasientene har angst for å stå frem og bli sett av andre. De frykter å bli ydmyket, latterliggjort eller dumme seg ut i andres nærvær. Særlig uttalt i situasjoner hvor mange mennesker er samlet, f.eks. i kantinen, på forelesninger eller i trange rom.

Spesifikke fobier:

  • Dyr (zoofobi) - eksempelvis edderkopp, slanger, mus, hunder

  • Naturlig miljø - eksempelvis høyder (akrofobi), vann (hydrofobi), uvær

  • Plasser/steder - eksempelvis fly (aviofobi), trange rom (klaustrofobi), tunneller, broer, ikke klare å komme seg av offentlig transport raskt nok

  • Blodinjeksjoner - skader, eksempelvis blodprøve, operasjon

  • Klaustrofobi - angst for innestengte/lukkede rom, som for eksempel heiser

  • Øvrige - eksempelvis brekninger, sette noe i halsen, sykdom, tannlege

Spesifikke fobier er det vanligste angstsyndromet. I løpet av livet vil 12-15% av befolkningen ha spesifikke fobier. I en undersøkelse fant man at agorafobier (redsel for åpne plasser) utgjør 6%, sosial fobi 3% og spesifikke fobier 5%. I løpet av livet vil 20-30% utvikle en eller annen fobi. Forekomsten av fobiske lidelser er høyere hos kvinner og de debuterer ofte i alderen 12-16 år.

ANDRE ANGSTLIDELSER

OM OSS
LIK OSS

© 2018 av Angst.no.

  • Black Facebook Icon