bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Behandlingsmetoder

7. mars 2022by Angst.no0

Angstlidelser kan gjøre det vanskelig å takle hverdagen og det kan bli vanskelig å ta vare på seg selv. Det finnes god behandling for angstlidelser, og målet er som oftest å finne frem til gode strategier for å mestre angsten. Fokuset er ofte å bli mindre redd for angsten, fremfor å ha et mål om å bli kvitt all angst.

Den vanligste formen for profesjonell behandling av angstlidelser er samtaleterapi. Mange har også god nytte av psykomotorisk fysioterapi. I mange tilfeller er det også aktuelt å behandle angstlidelser med antidepressive legemidler.

Samtaleterapi

Har du en angstlidelse vil behandlingen i stor grad gå ut på å finne ut av hva det er som fører til at angst oppstår hos deg, og hvordan du kan få hjelp til å håndtere den. Ofte henviser legen deg videre til en psykolog eller psykiater, slik at du kan få behandling i form av samtaleterapi.

Samtaleterapi går ut på at du i samarbeid med behandleren din utforsker og snakker om sammenhenger mellom tanker, følelser og handlinger og hvordan du fungerer i angstrelaterte situasjoner. Noen sentrale former for samtaleterapi er kognitiv terapi og eksponeringsterapi.

Kognitiv terapi handler i stor grad om å identifisere tankemønstre og å bearbeide disse. Metoden tar utgangspunkt i å bryte ned negative tankemønstre som er med på å opprettholde angsten. Disse tankene er ofte ubevisste, noe som medfører at du kanskje ikke engang er klar over at du at har et tankemønster som påvirker deg negativt.

Ved å kartlegge vanskelige situasjoner og å bearbeide tankemønstrene dine, kan du sakte endre deg slik at du får et mer konstruktivt syn på hvordan angsten påvirker deg. Sammen med behandleren din vil dere også utforske de fysiologiske reaksjonene som oppstår i forbindelse med angst, og du vil få kunnskap om at disse ikke er farlige.

Eksponeringsterapi har også vist seg å ha god effekt i behandlingen av angstlidelser, gjerne i kombinasjon med kognitiv terapi. Denne terapiformen går ut på å forsøke å bryte atferdsmønstre ved å ta i bruk ulike pedagogiske teknikker og treningsprogram.

I eksponeringsterapien vil behandleren veilede deg og hjelpe deg med en gradvis tilnærming til det som gir deg angst, med mål om at angsten da gradvis reduseres. Behandlingsformen oppleves ofte som svært krevende, men gir gjerne god og relativt rask symptomlindring.

Psykomotorisk fysioterapi

Mange opplever god hjelp av psykomotorisk fysioterapi som behandling av angstlidelser. Behandlingsmetoden benyttes ofte i kombinasjon med kognitiv terapi, men mange har også god effekt av psykomotorisk fysioterapi alene. Hensikten med psykomotorisk fysioterapi er at du lærer deg å slappe av i kropp og sinn, slik at du er bedre rustet til å takle stress. På den måten er du også bedre forberedt til å takle situasjoner der angst kan oppstå.

Behandling med antidepressive legemidler

Medikamentell behandling gir ofte gode resultater på kort tid, men de er sjelden effektive i å endre unngåelsesatferden som er med på å opprettholde angsten. Medikamentell behandling benyttes derfor i kombinasjon med annen terapi, og er sjeldent en enkeltstående behandlingsmetode for angstlidelser.

De vanligste legemidlene som benyttes i behandlingen er antidepressive legemidler. Dette er legemidler mot depresjon, men har også god effekt i behandlingen av angst. Antidepressiva kan bidra til at symptomene dine reduseres, og kan hjelpe deg med å sove bedre. Ofte kan du derfor oppleve at du føler deg bedre, og at du er mer avslappet når du er sammen med andre mennesker.

Det finnes flere forskjellige typer av antidepressive legemidler, stoffene fungerer på ulike måter og har ulike bivirkninger. Legen vil vurdere hvilket legemiddel som passer best for deg, og eventuelt øke dosen eller bytte legemiddel dersom du opplever manglende effekt.

Antidepressive legemidler kan ha en del bivirkninger. En alvorlig bivirkning er økt selvmordsfare, særlig i begynnelsen av behandlingen. Dersom du opplever symptomer som gjør deg bekymret er det viktig at du straks tar kontakt med legen din.

Andre legemidler som kan ha god virkning mot angst er beroligende legemidler, legemidler som brukes mot epilepsi og legemidler som brukes for psykoser. Disse brukes imidlertid langt sjeldnere enn antidepressiva.

Å slutte med medikamentell behandling kan ofte medføre en del bivirkninger, og du bør derfor ikke gi opp behandlingen uten at du snakker med legen din om dette. Legen din vil da sette opp en nedtrappingsplan for deg, og vil følge deg opp gjennom denne perioden.

Kommer jeg til å bli frisk?

Ulike personer har forskjellig erfaringer med angst, og dermed også forskjellig utbytte av behandling. Med riktig behandling er det gode sjanser for at du kan finne frem til måter å mestre angsten på, eller til og med bli kvitt dine plager med angst.

Dersom du ikke opplever den effekten du ønsker etter første behandling, er det derfor viktig at du ikke gir opp og mister motet. Med tiden kan du lære deg å kjenne igjen tegn og signaler på hvordan angsten arter seg hos deg. Hvis du får et tilbakefall, vil du da kunne være mer forberedt og komme raskere i gang med behandling.

Leve med angst

For mange vil det være nyttig å snakke med andre som har opplevd angstlidelser. Mange opplever også at det kan være inspirerende å jobbe med sine problemer med et anerkjennende fellesskap som utgangspunkt. Det finnes flere hjelpetelefoner og støttegrupper, og det finnes også online kurs i angstmestring. I mange norske kommuner finnes det også gratis lavterskeltilbud der voksne med lettere angstlidelser kan få hjelp uten henvisning fra lege.

Rettigheter

Ønsker du hjelp av psykolog eller psykiater kan legen din henvise deg. Mange psykologer og psykiatere har offentlig driftstilskudd, slik at du bare betaler egenandel ved behandling. Du kan også henvises til, eller selv ta kontakt med, privatpraktiserende psykologer eller psykiatere uten offentlig driftstilskudd. Du må da betale full timepris.

Hvordan kan Angst.no hjelpe deg med angst?

Vi har samlet mye nyttig informasjon om angst på våre nettsider. Forhåpentligvis finner du det nyttig.
Dersom du ønsker å booke time hos en privatpraktiserende terapeut eller psykolog kan vi hjelpe deg med det også.

Les mer om angst

  • mentalhelse.no Mental Helses telefon- og nettjeneste er en døgnåpen tjeneste for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.
  • psykiskhelse.no Rådet for psykisk helse er en paraplyorganisasjon som skal være en pådriver for god psykisk helse. Her finner du mer informasjon om angst, depresjon og andre psykiske plager.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *