Spørre om hjelp er første steg

På denne siden kan du lære om ulike former for angst og finne kvalifisert hjelp ved behov.

Mental helse telefon

Få hjelp mot angsten

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Ulike typer angst

Angsten er ikke noe du skal leve med

Generalisert
angst

Også kalt bekymringsangst, hvor man hele tiden be…

Sosial
angst

Sterk frykt for å bli negativt oppfattet eller vurdert…

Panikk-
angst

Å bli rammet av over- veldende frykt, ofte hel…

Ulike
fobier

Intens og ofte overdreven frykt for spesifikke…

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.angst.no/wp-content/uploads/2021/10/floating_image_home_02-01.png
https://www.angst.no/wp-content/uploads/2021/08/hero_image_02.png
https://www.angst.no/wp-content/uploads/2021/10/floating_image_home_02-02.png

Angst er ubehagelig, men ikke farlig

Om lag 30% får en angstlidelse i løpet av livet

Angst kan være et tegn på at man har levd med for mye stress og belastninger over tid. Du kan bli kvitt angsten eller lære å håndtere den bedre, med rett behandling og ved hjelp av egen innsats.

Ulike typer behandling

Informasjon og veiledning er viktig for å lære seg å meste angst. Kunnskap gjør det enklere å oppsøke behandling.
https://www.angst.no/wp-content/uploads/2021/08/illustration_image_03.png
https://www.angst.no/wp-content/uploads/2021/09/inner_team_08.jpg
Terapaut

Solveig H.

Generalisert angst, fobier
https://www.angst.no/wp-content/uploads/2021/09/inner_team_06.jpg
Terapaut

Silje B.

Traumer & PTSD
https://www.angst.no/wp-content/uploads/2021/09/inner_team_09.jpg
Terapaut

Espen B.

Avhengighet, sosial angst

Få kvalifisert hjelp

Våre tilknyttede terepauter og psykologer er spesialisert innen angst- og angstlidelser.
Depresjon
Traumer & PTSD
Angst & Stress
Panikklidelser
Avhengighet
Relasjoner

Kunnskap kan hjelpe

Bli kjent med ulike typer lidelser
  • Depresjon
  • Generalisert Angst
  • Traumer & PTSD
  • Panikklidelse
  • Stressmestring
  • Relasjonsterapi

Depresjon

Depresjon er en psykisk lidelse som påvirker humøret, følelsene og atferden din.

I perioder av livet er det vanlig å føle seg  nedstemt og trist. Men hvis dette varer over lengre tid, bør du snakke om det med noen som kan hjelpe.

Årsak

Psykiske lidelser kan være sammensatt og årsakene mange.

Beandling

Det finnes gode muligheter for behandling og prognosene er gode.

https://www.angst.no/wp-content/uploads/2021/08/inner_image_01.png

Generalisert Angst

Generalisert angstlidelse er en tilstand med «frittflytende» angst, det vil si at angsten ikke er varig knyttet til spesifikke situasjoner eller gjenstander.

Tilstanden preges av vedvarende sterk spenning, uro, rastløshet og bekymringer, samt somatiske symptomer som skjelving og svimmelhet.

Årsak

Psykiske lidelser kan være sammensatt og årsakene mange.

Behandling

Det finnes gode muligheter for behandling og prognosene er gode.

https://www.angst.no/wp-content/uploads/2021/08/inner_image_03.png

Traumer & PTSD

Posttraumatisk stresslidelse oppstår som en forsinket eller langvarig reaksjon på en hendelse som oppevdes som ekstremt skremmende eller psykisk smertefull. 

Hendelsen kan innebære en trussel om død for en selv eller andre, eller mot ens egen eller andres fysiske, seksuelle eller psykiske integritet. Eksempler kan være katastrofer, alvorlige ulykker og voldtekt.

Årsak

Psykiske lidelser kan være sammensatt og årsakene mange.

Behandling

Det finnes gode muligheter for behandling og prognosene er gode.

https://www.angst.no/wp-content/uploads/2021/08/inner_image_02.png

Panikklidelse

Panikklidelse kalles også panikkangst eller panikkanfall. Angsten kommer brått og uten forvarsel, gjerne sammen med fysiske reaksjoner som kan oppleves svært skremmende.

Typiske reaksjoner kan være pustevansker, hjerteklapp, økt eller uregelmessig hjertefrekvens, svetting, skjelving, smerter i brystet, kvalme, svimmelhet, nummenhet, følelse av å skullebesvime og dødsangst.

Årsak

Psykiske lidelser kan være sammensatt og årsakene mange.

Behandling

Det finnes gode muligheter for behandling og prognosene er gode.

https://www.angst.no/wp-content/uploads/2021/08/inner_image_04.png

Stressmestring

I hverdagen og i arbeidslivet snakker vi ofte om opplevelsen av stress. Ordet kommer av det latinske ordet strangere, som betyr å binde stramt.

Stressmestring kan beskrives som det motsatte av å oppleve negativt stress. Målet med god stressmestring er å kjenne at man har rimelig god kontroll på de utfordringer man står ovenfor, selv om situasjonen er krevende.

Årsak

Psykiske lidelser kan være sammensatt og årsakene mange.

Behandling

Det finnes gode muligheter for behandling og prognosene er gode.

https://www.angst.no/wp-content/uploads/2021/08/inner_image_05.png

Relasjonsterapi

Noen par ønsker å forebygge fremtidige vansker i forholdet ved å komme nærmere hverandre, forstå hverandre bedre og bli flinkere til å løse konflikter gjennom parterapi. 

I parterapi kan man utforske hva som egentlig skjer imellom dere. Da kan hver enkelt bli mer klar over sitt eget bidrag, og dere kan få større forståelse for hverandres ståsted.

Årsak

Psykiske lidelser kan være sammensatt og årsakene mange.

Behandling

Det finnes gode muligheter for behandling og prognosene er gode.

https://www.angst.no/wp-content/uploads/2021/08/inner_image_06.png
https://www.angst.no/wp-content/uploads/2021/10/floating_image_home_02-01.png
https://www.angst.no/wp-content/uploads/2021/08/hero_image_03.png
https://www.angst.no/wp-content/uploads/2021/10/floating_image_home_02-02.png
“Snakk med fastlegen din om hvordan du kan få best hjelp. Behandling for angst kan være egne treningsprogrammer med eksponeringsterapi, kanskje også i kombinasjon med samtaleterapi.”
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image